Förändringar i ledningen

Följande personer har utnämnts till medlemmar av Wärtsilä Oyj Abp:s direktion från 1.1.2012:

Jur.kand. Kari Hietanen (48) utnämndes till direktör för företagsrelationer och juridiska ärenden. Pol.mag. Päivi Castrén (53) utnämndes till direktör för HR och till direktionsmedlem.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida