Förändringar i organisationsstrukturen

För att stärka konkurrenskraften ytterligare och betjäna kunderna mer effektivt har Wärtsilä ändrat organisationsstrukturen för Ship Power och Wärtsilä Industrial Operations. Genom denna förändring strävar Wärtsilä efter att öka flexibiliteten i verksamheten ytterligare och att främja ett snabbare beslutsfattande. All produktutveckling och tillverkning av andra motorer än fyrtaktsmotorer har flyttats till Ship Power från Power Tech, tidigare WIO. Den nya organisationsstrukturen trädde i kraft 1.10.2012.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida