Strategiska projekt, förvärv och samföretag

I början av 2012 slutförde Wärtsilä förvärvet av Hamworthy. Förvärvet ger Wärtsilä viktiga tillväxtsynergier inom offshore, marina gasapplikationer och miljölösningar. Hamworthy har indelats i två affärsenheter: Pump- och gaslösningar samt Miljölösningar. Integrationen av bolaget i Wärtsiläs affärsområde Ship Power framskrider planenligt. Wärtsilä har som mål att fördubbla omsättningen för pump- och gaslösningar samt miljölösningar under de följande fem åren. Den totala köpeskillingen för bolaget var 456 miljoner euro, medan kassaflödet från förvärvet uppgick till 389 miljoner euro på grund av Hamworthys kassabehållning vid slutförande av köpet.

I mars 2012 slöt Wärtsilä ett kontrakt om att förvärva MMI Boiler Management Pte Ltd:s tillgångar och affärsverksamhet. Det Singaporebaserade bolaget fokuserar på service och underhåll av pannor i marina och industriella applikationer. Köpeskillingen är ca 3 miljoner euro.

I december 2012 ingick Wärtsilä och Yuchai Marine Power Co. Ltd. ett avtal i Zhuhai i Kina om att bilda ett 50/50-samföretag som tillverkar medelvarviga marinmotorer i Zhuhai City i provinsen Guangdong. Samföretaget kommer att betjäna den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin och fokusera på tillverkning och testning av Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorer. Verksamheten planeras komma igång 2014.

Wärtsilä Qiyao Diesel Company, ett samföretag som tillverkar Wärtsilä 20 hjälpmotorer, planerar att expandera sin produktionskapacitet. Planerna på att etablera ett samföretag med Jiangsu CuiXing Marine Offshore Engineering Co. Ltd. har avvecklats.

Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC, som är ett samföretag (50/50) mellan Wärtsilä och Transmashholding, inledde byggandet av en modern fabrik i Penza i Ryssland. I den nya fabriken väntas tillverkningen av motorerna börja under andra halvåret 2013. Samföretaget kommer att ge Wärtsilä ett starkare industriellt fotfäste i Ryssland.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida