Tillverkning

På grund av den tillfälliga minskningen i produktionsvolymer på leveranscentret i Vasa inledde Wärtsilä permitteringsförhandlingar 5.11.2012. Minskningen i volymerna beror på att orderingången för vissa produkter som tillverkas i Vasa var lägre än väntat i början av året och på förändringar i timingen av projekt. Förhandlingarna har slutförts, och permitteringarna omfattar över 700 personer. På individnivå pågår permitteringarna i ca 40 dagar.

1.11.2012 offentliggjorde Wärtsilä sina planer att flytta tillverkningen och testningen av propellrar med vridbara blad från Norge till Kina samt tillverkningen och testningen av växellådor från Norge till Italien. Ett antal representanter för den lokala ledningen och Wärtsilä har ingått avtal om försäljning av komponenttillverkningen till den lokala ledningen. Wärtsilä och det nybildade företaget Olvondo Industries har nu slutfört de detaljerade förhandlingarna och slutit avtal om försäljningen av maskinerna och utrustningen samt ett långfristigt hyresavtal för kontoret och ett långfristigt leveransramavtal. Affären omfattar 88 Wärtsiläanställda i Norge inom tillverkning av växellådor och propellrar, och kostnaderna relaterade till transaktionen har upptagits bland engångsposter för fjärde kvartalet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida