Ansvarsförbindelser
MEUR 2012 2011
Fastighetsinteckningar 28 57
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 34 62
Totalt 62 119
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 433 903
för intressebolag 9 10
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 23 18
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 44 34
betalas senare 10 11
Totalt 518 976

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida