Antal anställda
2012 2011
I medeltal 18 930 17 708
I slutet av räkenskapsperioden 18 887 17 913

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida