Bruttoinvesteringar
MEUR 2012 2011
Aktier och företagsförvärv 402 97
Immateriella och materiella tillgångar 111 90
Totalt 513 187

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida