Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 20
Valutaterminer 1 182 341
Valutaoptioner, köpta 223
Valutaoptioner, utfärdade 82
Totalt 1 507 341

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida