Nyckeltal
2012 2011
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 1,72 1,44
Eget kapital/aktie, euro 9,12 8,30
Soliditet, % 42,0 41,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,31 0,04

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida