Omsättning per geografiska områden
MEUR 2012 2011
Europa 1 202 1 249
Asien 2 009 1 594
Amerika 994 845
Övriga 520 520
Totalt 4 725 4 209

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida