Räntebärande främmande kapital
MEUR 2012 2011
Långfristiga skulder 545 485
Kortfristiga skulder 249 167
Lånefordringar -2 -2
Likvida medel -225 -592
Netto 567 58

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida