Marknadsutsikter

Den allmänna ekonomiska osäkerheten och den långsamma förväntade globala tillväxten kommer troligtvis att påverka kraftförsörjningsmarknaden. Den totala marknaden för kraftförsörjning baserad på naturgas och flytande bränslen kommer under 2013 sannolikt att fortsätta i samma spår som under 2012. År 2013 väntas orderaktiviteten fortfarande vara störst på tillväxtmarknaderna som fortsätter att investera i ny kraftgenereringskapacitet. I OECD-länderna finns det fortfarande en uppdämd efterfrågan inom kraftverkssektorn, som främst upprätthålls av behovet av CO2-neutral kraftgenerering och nedläggning av äldre kolkraftverk.

Våra utsikter för shipping och varvsindustrin för 2013 är försiktiga men något bättre än för 2012. På grund av överkapaciteten är utsikterna för orderingången en utmaning för vissa typer av fartyg, såsom bulklastfartyg. I det stora hela väntas fördelningen av orderingången 2013 likna läget 2012, som gynnade offshore- och specialfartyg. Intressanta möjligheter finns inom miljölösningar och bränsleeffektiv design.

De övergripande utsikterna för servicemarknaden är alltjämt stabila. Utsikterna i Mellanöstern och Asien är fortfarande lite ljusare, medan Sydeuropa sannolikt står inför större utmaningar på grund av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Det installerade kraftverksbeståndet, som väntas öka mer än de marina installationerna, ger Services bättre utsikter inom kraftverkssegmentet. Utsikterna för marin service är dock stabila och stöds av de fortsatt positiva utsikterna för offshoresektorn.

 

Wärtsiläs utsikter för år 2013


Wärtsilä förväntar sig att omsättningen under 2013 ökar med 0-10%, medan rörelseverksamhetens lönsamhet (EBIT% före engångsposter) kommer att vara ca 11%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida