Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013

Det är de små sakerna som gör en skillnad

 • "Wärtsilä har bra tillväxtförutsättningar även i dagens utmanande marknadsmiljö."

  Läs koncernchef Björn Rosengrens hälsning till aktieägarna.

 • Utvidgning av tillverkningskapaciteten i Brasilien

  Vi inledde byggandet av en ny tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande lokala efterfrågan, särskilt inom offshoremarknaden.

 • Investeringar i nästa generationens lösningar

  En stark satsning på forskning och utveckling är en förutsättning i bevarandet av vår konkurrenskraft. År 2013 stod FoU-investeringar för 4% av omsättningen.

 • Nya ansikten i ledningen

  Pierpaolo Barbone (till vänster) utsågs till direktör för affärsområdet Services medan Marco Wirén (till höger) tog säte som ekonomi- och finansdirektör.

 • Sammanslagning av Ship Powers 4-taktsorganisation och PowerTech

  Den nya strukturen främjar transparensen, ansvarsfördelningen och snabbheten inom vår organisation, vilket ger oss bättre förutsättningar att stöda våra kunder på ett mer effektivt sätt.

 • Lansering av flerbränsleteknik till tvåtaktsmotorer

  Vi utvidgade vår portfölj tvåtaktsmotorer som kan drivas med flera bränslen och fick den första beställningen av denna banbrytande teknologi kort därefter.

Wärtsiläs berättelser

I februari fick Wärtsilä en order från Portland General Electric Company (PGE) på ett 220 MW kraftverk som skulle byggas nära Clatskanie i delstaten Oregon, USA. Enligt ordern skulle Wärtsilä leverera 12 naturgasdrivna Wärtsilä 50SG-motorer och relaterad utrustning. Vi frågade Rick Tetzloff, projektchef på PGE, vad affärslogiken bakom valet av Wärtsiläs teknologi baserade sig på.

Vi förstår att det ibland kan finnas ett överflöd av information. När det gäller våra LNG-servicekontrakt, vill vi därför förklara saker så att det viktigaste verkligen kommer fram.

2013 signalerade ett antal sammanfallande händelser att den kritiska punkten för ett ökat utnyttjande av flytande naturgas (LNG) närmar sig. Wärtsilä, som tidig uppbackare av LNG för både havs- och landbaserade tillämpningar, kan nu ta vara på möjligheten att utöka sitt eget erbjudande till ett nytt affärsområde: infrastruktur.