Aktier och aktieägare

Under januari-mars 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till 22.159.469 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 789 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 12.714.488 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Antal aktier Aktieomsättning
31.3.2013 och röster 1-3/2013
WRT1V 197 241 130 22 159 469
1.1. - 31.3.2013 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 37,92 33,47 35,60 35,05
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.3.2013 31.3.2012
Marknadsvärde, MEUR 6 913 5 578
Utländska aktieägare,% 51,8 47,9

 

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-mars 2013 informerades Wärtsilä om följande förändringar i innehav:

7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört de juridiska arrangemangen om att bilda ett samföretag i enlighet med meddelandet från 24.4.2012. Samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav är 42.948.325 aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars äger 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida