Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna under rapportperioden uppgick till 25 miljoner euro (413). Dessa bestod av investeringar i företagsförvärv och värdepapper till ett belopp av 4 miljoner euro (393), och 20 miljoner euro (20) i immateriella och materiella tillgångar. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 32 miljoner euro (33).

År 2013 kommer underhållsinvesteringarna att vara ungefär lika stora som avskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida