Omsättning

Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2013 minskade med 12% och uppgick till 882 miljoner euro (1.005). Power Plants omsättning uppgick till 202 miljoner euro (272), en minskning med 26%. Ship Powers omsättning ökade med 3% och uppgick till 245 miljoner euro (238). Affärsområdet Services omsättning var 434 miljoner (492), en minskning med 12%. Minskningen i omsättningen beror främst på timingen av större projekt. Power Plants stod för 23%, Ship Power för 28% och Services för 49% av den totala omsättningen.

Cirka 59% av Wärtsiläs omsättning under januari-mars 2013 var denominerad i euro, 19% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 1-3/2013 1-3/2012 Förändring 2012
Power Plants 202 272 -26% 1 498
Ship Power 245 238 3% 1 301
Services 434 492 -12% 1 908
Övrig 2 3 -42% 17
Omsättning totalt 882 1 005 -12% 4 725

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida