Orderingång

Wärtsiläs orderingång under första kvartalet ökade med 22% till 1.352 miljoner euro (1.109). Jämfört med föregående kvartal var Wärtsiläs orderingång stabil (1.357 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Orderingången jämfört med faktureringen för första kvartalet var 1,53 (1,10).

Power Plants orderingång under första kvartalet uppgick till 406 miljoner euro (309), vilket var 31% högre än för motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 14% (471 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Under första kvartalet fick Wärtsilä en nyckelfärdig order på 184 miljoner euro från Jordanien och en order på 220 MW från Oregon i USA. Wärtsiläs förmåga att leverera kraftverk i ett stort antal storleklasser för många slags applikationer är ett bevis på styrkan hos Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept.

Ship Powers orderingång under första kvartalet uppgick till 443 miljoner euro (276), en ökning med 60% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången med 31% (339 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Offshore- och specialfartygssegmenten var aktivast. Wärtsiläs offshorerelaterade order omfattade en order på en serie pumpar som ska installeras på en ny flytande lagringsenhet som byggs av Samsung Heavy Industries i Sydkorea för Statoil samt en order på en heltäckande lösning som omfattar fartygsdesign, huvudmotorer, propulsion samt el- och automationssystem för fyra offshorestödfartyg. Wärtsilä fick också en order på avgasreningssystem till fyra nya Container RoRo-fartyg som byggs för Ignazio Messina & Co. Offshoresegmentet stod för 50% av orderingången under första kvartalet, medan handelsfartygssegmentet stod för 23% och passagerarfartygen för 10%. Specialfartygen stod för 9% av orderingången och marinen för 8%.

Orderingången för affärsområdet Services under första kvartalet var 504 miljoner euro (523), en minskning med 4% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 7% (543 miljoner euro under fjärde kvartalet 2012). Under första kvartalet slöt Wärtsilä ett femårigt underhållsavtal med det finska rederiet Viking Line. Avtalet omfattar underhåll och service av det nyligen sjösatta fartyget Viking Grace, den största passagerarfärjan i världen som drivs med flytande naturgas.

Orderingång per affärsområde
MEUR 1-3/2013 1-3/2012 Förändring 2012
Power Plants 406 309 31% 1 515
Ship Power 443 276 60% 1 453
Services 504 523 -4% 1 961
Orderingång totalt 1 352 1 109 22% 4 940
Orderingång Power Plants
MW 1-3/2013 1-3/2012 Förändring 2012
Olja 138 302 -54% 796
Gas 622 302 106% 2 323
Förnybara bränslen 5 27
Orderingång totalt 760 608 25% 3 146

Samföretagens orderingång

Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 25 miljoner euro (54) under rapportperioden januari-mars 2013. Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland resultatandelen i intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida