Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.998 miljoner euro (4.409), en ökning med 13%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.787 miljoner euro (1.578), en ökning med 13%. Ship Powers orderstock var 2.342 miljoner euro (2.060), vilket var 14% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock ökade med 13% till 869 miljoner euro (771).

 

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.3.2013 31.3.2012 Förändring 31.12.2012
Power Plants 1 787 1 578 13% 1 561
Ship Power 2 342 2 060 14% 2 127
Services 869 771 13% 804
Orderstock totalt 4 998 4 409 13% 4 492

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida