Personal

Wärtsilä hade 18.674 (19.073) anställda i slutet av mars 2013. Antalet anställda i genomsnitt under januari-mars 2013 var 18.680 (17.862). Power Plants hade 1.019 (887) anställda. Ship Power hade 3.529 (2.177) anställda, Services 10.959 (11.313) anställda medan PowerTech hade 2.410 (3.863) anställda. Ökningen i Ship Powers personal beror främst på förändringar i den organisatoriska strukturen inom Ship Power och PowerTech som genomfördes 2012.  

Av Wärtsiläs totala personal fanns 19% (19) i Finland och 36% (37) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 32% (32) av det totala antalet anställda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida