Rörelseresultat och lönsamhet 

Rörelseresultatet för första kvartalet (EBIT) före engångsposter var 70 miljoner euro (102), dvs. 8,0% av omsättningen (10,1). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 69 miljoner euro (94), dvs. 7,8% av omsättningen (9,4). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 79 miljoner euro (109), dvs. 8,9% av omsättningen (10,9). Under rapportperioden januari-mars 2013 redovisade Wärtsilä utgifter av engångskaraktär till ett belopp av 1 miljon euro (7).

Under första kvartalet sålde Wärtsilä sitt innehav av 1.987.940 aktier i Sato Oyj för ca 27 miljoner euro. Wärtsiläs försäljningsvinst var ca 25 miljoner euro. Skatten på försäljningsvinsten är ca 6 miljoner euro. 

De finansiella posterna uppgick till 1 miljon euro (-1). Nettoräntorna var -3 miljoner euro (-4). De erhållna dividenderna uppgick till 0 miljoner euro (1). Vinsten före skatter uppgick till 96 miljoner euro (93). Rapportperiodens skatter var 23 miljoner euro (27), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24%. Resultatet per aktie var 0,37 euro (0,33) och eget kapital per aktie 8,13 euro (7,58).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida