Koncernchef Björn Rosengren

”Början av 2013 utvecklades enligt våra förväntningar. Orderingången ökade med 22% tack vare den positiva utvecklingen inom affärsområdena Power Plants och Ship Power, i synnerhet vad gäller offshoresegmentet. Omsättningen och lönsamheten under första kvartalet påverkades av de väntat låga leveransvolymerna som främst berodde på timingen av projekt. Intresset för naturgasbaserad kraftgenerering var fortfarande stort, och Power Plants fick viktiga order från Jordanien och USA. Inom Ship Power var utvecklingen på offshore- och specialfartygsmarknaden stark. Vi fick strategiskt viktiga order på avgasreningssystem samt på heltäckande lösningar från offshoreindustrin. Det finns fortfarande intresse för serviceavtal inom marinindustrin, vilket underhållsavtalet för Viking Grace, den största passagerarfärjan i världen som drivs med flytande naturgas, är ett tecken på. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida