Stark tillväxt i orderingången

Denna delårsrapport är oreviderad.


Centralt under rapportperioden januari-mars 2013

  • Orderingången ökade med 22% till 1.352 miljoner euro (1.109)
  • Omsättningen minskade med 12% till 882 miljoner euro (1.005)
  • Orderingång jämfört med faktureringen 1,53 (1,10)
  • Rörelseresultat 70 miljoner euro, dvs. 8,0% av omsättningen (102 miljoner euro, dvs. 10,1%)
  • EBITA 79 miljoner euro, dvs. 8,9% av omsättningen (109 miljoner euro, dvs. 10,9%)
  • Resultat per aktie 0,37 euro (0,33)
  • Kassaflöde från rörelseverksamheten 84 miljoner euro (28)
  • Orderstocken ökade med 13% och uppgick till 4.998 miljoner euro (4.409) i slutet av perioden

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida