Nyckeltal

MEUR 1-3/2013 Justerad
1-3/2012
Förändring Justerad
2012
Orderingång 1 352 1 109 22% 4 940
Orderstock i slutet av perioden 4 998 4 409 13% 4 492
Omsättning 882 1 005 -12% 4 725
Rörelseresultat (EBITA)1 79 109 552
% av omsättningen 8,9 10,9 11,7
Rörelseresultat (EBIT)2 70 102 -31% 517
% av omsättningen 8,0 10,1 10,9
Resultat före skatter 96 93 453
Resultat/aktie, EUR 0,37 0,33 1,72
Rörelseverksamhetens kassaflöde 84 28 153
Räntebärande lån, netto vid slutet av perioden 668 615 567
Bruttoinvesteringar 25 413 513
Nettoskuldsättningsgrad 0,42 0,41 0,32

1 EBITA visas utan engångsposter på 1 miljon euro (7) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv på 8 miljoner euro (8).
2 EBIT visas utan poster av engångskaraktär.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida