Förändringar i ledningen

Marco Wirén (47), ekon.mag, har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör, vice verkställande direktör och direktionsmedlem i Wärtsilä Oyj Abp från och med 1.8.2013. Han efterträder Raimo Lind som uppnår sin avtalsenliga pensionsålder och avgår därefter.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida