Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Wärtsilä har lanserat en unik produkt, Wärtsilä GasReformer, som utnyttjar ångreformeringsteknik för att förädla gaser från oljeproduktion till en kvalitet som kan användas som bränsle i Wärtsiläs gasdrivna motorer. Tidigare har sådana gaser facklats och gått till spillo.

Typgodkännanden av systemen för hantering av ballastvatten framskrider. Alla tester av systemet AQUARIUS UV (ultraviolet) har slutförts och typgodkännandet beviljades i december 2012. IMO beviljade AQUARIUS EC-baserade (elektroklorering) system preliminärt godkännande i oktober 2012, och typgodkännande inväntas under andra kvartalet 2013.

Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av SOx-utsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar avgasreningssystem med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 57 avgasreningssystem till 29 fartyg.

I februari slöt Wärtsilä och Nordiska investeringsbanken ett 10-årigt låneavtal på 50 miljoner euro för finansiering av forskning och utveckling. Med hjälp av lånet kan Wärtsilä vidareutveckla sin teknologi för medelvarviga motorer vad gäller effektivitet, tillförlitlighet och miljövänlighet samt livscykelkostnader.

I mars lanserade Wärtsilä ett FoU-initiativ med Aalto-universitetet i Finland. Wärtsilä Innovation Node samlar affärsexperter, studenter och forskare. Den utnyttjas i samarbetsprojekt för bland annat automatisk kontroll, industriell design och förbränningsmotorteknik.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida