Tillverkning

Permitteringarna på leveranscentret i Vasa som tillkännagavs i november 2012, återkallades i februari till följd av förbättrade produktionsvolymer, som materialiserades tidigare än väntat. Permitteringarna hade implementerats genom kortare arbetsveckor sedan mitten av december 2012. Den planerade två veckor långa permitteringen under våren har också återkallats, och produktionen fortsätter nu som vanligt.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida