Ansvarsförbindelser
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Fastighetsinteckningar 28 43 28
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 26 62 34
Totalt 54 105 62
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 570 453 433
för intressebolag 8 9 9
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 22 21 23
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 43 35 44
betalas senare 9 10 10
Totalt 652 528 518

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida