Antal anställda
Q1/2013 Q1/2012 2012
I medeltal 18 680 17 862 18 930
I slutet av rapporteringsperioden 18 674 19 073 18 887

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida