Bruttoinvesteringar
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Aktier och förvärv 4 393 402
Immateriella och materiella tillgångar 20 20 111
Totalt 25 413 513

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida