Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 20
Valutaterminer 1 281 299
Valutaoptioner, köpta 155
Valutaoptioner, utfärdade 74
Totalt 1 530 299

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida