Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 259 826 826
Kursdifferenser -15 2 24
Förvärv 422 426
Ökning 13 8 41
Avskrivningar och nedskrivningar -15 -15 -61
Minskning och omgrupperingar 11 2 5
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 253 1 245 1 259
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 470 472 472
Kursdifferenser 2 -1 1
Förvärv 19 19
Ökning 7 12 70
Avskrivningar och nedskrivningar -17 -18 -78
Minskning och omgrupperingar -11 -5 -14
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 451 479 470

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida