Nyckeltal
Justerad Justerad
Q1/2013 Q1/2012 2012
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 0,37 0,33 1,72
Eget kapital/aktie, euro 8,13 7,58 8,95
Soliditet, % 39,0 36,6 41,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,42 0,41 0,32

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida