Omsättning per geografiska områden
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Europa 241 279 1 202
Asien 345 402 2 009
Amerika 213 204 994
Övriga 84 121 520
Totalt 882 1 005 4 725

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida