Räntebärande nettoskulder
MEUR Q1/2013 Q1/2012 2012
Långfristiga skulder 578 522 545
Kortfristiga skulder 312 337 249
Lånefordringar -16 -2 -2
Likvida medel -205 -242 -225
Totalt 668 615 567

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida