Aktier och aktieägare

Under januari-juni 2013 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq OMX till 47.772.310 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 1.707 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 25.177.359 aktier.

Aktierna på Nasdaq OMX Helsingfors Börs
Aktie-
Antal aktier omsättning
30.6.2013 och röster 1-6/2013
WRT1V 197 241 130 47 772 310
1.1. - 30.6.2013 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 39,00 32,71 35,74 33,43
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.6.2013 30.6.2012
Marknadsvärde, MEUR 6 594 5 087
Utländska aktieägare,% 51,9 49,5


Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari-juni 2013 informerades Wärtsilä om följande förändringar i innehav:

7.2 informerades Wärtsilä att Fiskars Oyj Abp och Investor AB hade slutfört de juridiska arrangemangen om att bilda ett samföretag i enlighet med meddelandet från 24.4.2012. Vid publiceringen av meddelandet var samföretaget Avlis AB:s och dess helägda dotterbolag Avlis Invest AB:s (tidigare Instoria AB) innehav 42.948.325 aktier, dvs. 21,77% av aktierna och rösterna i Wärtsilä. Fiskars ägde 59,7% av Avlis AB och Investor 40,3%.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida