Omsättning

Under andra kvartalet ökade Wärtsiläs omsättning med 5% till 1.152 miljoner euro (1.099) jämfört med motsvarande period året innan. Power Plants omsättning uppgick till 369 miljoner euro (353), en ökning med 4%. Ship Powers omsättning uppgick under andra kvartalet till 315 miljoner euro (298), vilket var 6% högre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning för andra kvartalet ökade med 4% till 465 miljoner euro (449). Ökningen i omsättningen berodde främst på timingen av serviceprojekt, medan intäkterna från underhållsverksamheten var stabil.

Omsättningen under januari-juni 2013 minskade med 3% och uppgick till 2.034 miljoner euro (2.104). Power Plants omsättning uppgick till 570 miljoner euro (625), en minskning med 9%. Ship Powers omsättning ökade med 4% och uppgick till 560 miljoner euro (536). Affärsområdet Services omsättning var 899 miljoner (942), en minskning med 5%. Power Plants stod för 28%, Ship Power för 28% och Services för 44% av den totala omsättningen.

Cirka 58% av Wärtsiläs omsättning under januari-juni 2013 var denominerad i euro, 23% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 4-6/2013 4-6/2012 Förändring 1-6/2013 1-6/2012 Förändring 2012
Power Plants 369 353 4% 570 625 -9% 1 498
Ship Power 315 298 6% 560 536 4% 1 301
Services 465 449 4% 899 942 -5% 1 908
Övrig 3 -1 5 1 17
Omsättning totalt 1 152 1 099 5% 2 034 2 104 -3% 4 725

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida