Orderingång

Wärtsiläs orderingång under andra kvartalet minskade med 11% till 1.071 miljoner euro (1.198). Jämfört med föregående kvartal minskade Wärtsiläs orderingång med 21% (1.352 miljoner euro under första kvartalet 2013). Orderingången jämfört med faktureringen för andra kvartalet var 0,93 (1,09).

Power Plants orderingång under andra kvartalet uppgick till 217 miljoner euro (283), vilket var 23% lägre än för motsvarande period året innan. Nedgången från föregående kvartal var 46% (406 miljoner euro för första kvartalet 2013). Under andra kvartalet fick Wärtsilä en order på 110 MW från Ryssland och en order på reservdieselmotorer till kärnkraftverk från Finland. Wärtsiläs förmåga att leverera kraftverk i ett stort antal storleklasser för många slags applikationer är ett bevis på styrkan hos Wärtsiläs Smart Power Generation-koncept.

Ship Powers orderingång under andra kvartalet uppgick till 380 miljoner euro (447), en minskning med 15% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 14% (443 miljoner euro under första kvartalet 2013). Offshore- och specialfartygssegmenten var fortfarande aktivast. Ship Powers offshorerelaterade order omfattade en integrerad lösning bestående av motorer, Wärtsiläs kommunikations- och kontrollcentral (3C) samt ett el- och automationssystem till Harvey Gulf International Maritimes nya universalstödfartyg. Inom handelsfartygssegmentet fick Wärtsilä en order på propulsionspaket till 24 nya universalfartyg som byggs för Singaporebaserade China Navigation Co. Pte. Ltd. Kontrakten slöts 2012 och under första hälften av 2013 med Wärtsiläs licenstillverkare Hudong Heavy Machinery. Orderaktiviteten var också god inom miljö- samt pump- och gasapplikationer. Ship Power fick order på fyra Wärtsilä avgasreningssystem med öppen cirkulation med optioner till ytterligare tre fartyg samt en efterinstallation av ett Wärtsilä AQUARIUS®UV-system för hantering av ballastvatten och order på ett elektriskt värmesystem och system för inerta gaser. Handelsfartygssegmentet stod för 44% av orderingången under andra kvartalet, medan offshoresegmentet stod för 37% och specialfartygen för 7%. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 3% av orderingången och marinen för 1%. Övriga order uppgick till 8%.

Orderingången för affärsområdet Services under andra kvartalet 2013 var 469 miljoner euro (466), en ökning med 1% jämfört med motsvarande period året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade orderingången med 7% (504 miljoner euro under första kvartalet 2013). Under andra kvartalet slöt Wärtsilä drifts- och underhållskontrakt med kraftverkskunder i Zambia och Mocambique.

Den totala orderingången under rapportperioden januari-juni 2013 uppgick till 2.424 miljoner euro (2.308), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period 2012. Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,19 (1,10).  Power Plants orderingång var 623 miljoner euro (591), 5% högre än 2012. Ship Powers orderingång var 822 miljoner euro (723), 14% högre än för motsvarande period året innan. Services orderingång under rapportperioden uppgick till 974 miljoner euro (989), en minskning med 2% jämfört med motsvarande period 2012.

Orderingång per affärsområde
MEUR 4-6/2013 4-6/2012 Förändring 1-6/2013 1-6/2012 Förändring 2012
Power Plants 217 283 -23% 623 591 5% 1 515
Ship Power 380 447 -15% 822 723 14% 1 453
Services 469 466 1% 974 989 -2% 1 961
Orderingång totalt 1 071 1 198 -11% 2 424 2 308 5% 4 940
Orderingång Power Plants
MW 4-6/2013 4-6/2012 Förändring 1-6/2013 1-6/2012 Förändring 2012
Olja 67 246 -73% 204 548 -63% 796
Gas 286 546 -48% 909 848 7% 2 323
Förnybara bränslen 5 27
Orderingång totalt 353 792 -55% 1 113 1 401 -21% 3 146

Samföretagens orderingång

Orderingången för det sydkoreanska samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd och för det kinesiska samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd, som tillverkar hjälpmotorer, uppgick till 113 miljoner euro (148) under rapportperioden januari-juni 2013. Wärtsiläs innehav i dessa bolag är 50%, och vinsterna rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida