Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.763 miljoner euro (4.515), en ökning med 5%. I slutet av rapportperioden uppgick Power Plants orderstock till 1.638 miljoner euro (1.514), en ökning med 8%. Ship Powers orderstock var 2.289 miljoner euro (2.187), vilket var 5% högre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Services orderstock ökade med 2% till 833 miljoner euro (815).

Orderstock per affärsområde
MEUR 30.6.2013 30.6.2012 Förändring 31.12.2012
Power Plants 1 638 1 514 8% 1 561
Ship Power 2 289 2 187 5% 2 127
Services 833 815 2% 804
Orderstock totalt 4 763 4 515 5% 4 492

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida