Personal

Wärtsilä hade 18.620 (19.161) anställda i slutet av juni 2013. Antalet anställda i genomsnitt under januari-juni 2013 var 18.663 (17.931). Power Plants hade 1.017 (902) anställda. Ship Power hade 3.625 (2.194) anställda, Services 10.829 (11.358) anställda medan PowerTech hade 2.397 (3.859) anställda. Ökningen i Ship Powers personal beror främst på förändringar i den organisatoriska strukturen inom Ship Power och PowerTech som genomfördes 2012.  

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 36% (37) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 31% (33) av det totala antalet anställda.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida