Rörelseresultat och lönsamhet 

Rörelseresultatet för andra kvartalet (EBIT) före engångsposter var 111 miljoner euro (113), dvs. 9,6% av omsättningen (10,3). Inklusive engångsposter var rörelseresultatet 110 miljoner euro (108), dvs. 9,5% av omsättningen (9,8). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 119 miljoner euro (123), dvs. 10,3% av omsättningen (11,2). Under andra kvartalet uppgick engångsposterna till 1 miljon euro (6) och avskrivningarna på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till 8 miljoner euro (10).

Under rapportperioden januari-juni 2013 uppgick rörelseresultatet (EBIT) före engångsutgifter till 181 miljoner euro (215), dvs. 8,9% av omsättningen (10,2). Inklusive engångsutgifter var rörelseresultatet 179 miljoner euro (202), dvs. 8,8% av omsättningen (9,6). Rörelseresultatet (EBITA) exklusive engångsposter och avskrivningar för immateriella tillgångar relaterade till förvärv var 198 miljoner euro (232), dvs. 9,7% av omsättningen (11,0). Wärtsilä redovisade poster av engångskaraktär till ett belopp av 2 miljoner euro (13) och avskrivningar på immateriella tillgångar relaterade till förvärv till ett belopp av 16 miljoner euro (17) under rapportperioden januari-juni 2013.

Under rapportperioden januari-juni 2013 sålde Wärtsilä sitt innehav på 1.987.940 aktier i Sato Oyj för ca 27 miljoner euro. Wärtsiläs försäljningsvinst var ca 25 miljoner euro. Skatten på försäljningsvinsten är ca 6 miljoner euro.

De finansiella posterna uppgick till -4 miljoner euro (-11). Nettoräntorna var -8 miljoner euro (-9). Vinsten före skatter uppgick till 200 miljoner euro (192). Rapportperiodens skatter var 48 miljoner euro (49), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 24%. Resultatet per aktie var 0,76 euro (0,72) och eget kapital per aktie 8,31 euro (7,90).

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida