Koncernchef Björn Rosengren

”Utvecklingen under andra kvartalet var hyfsad med tanke på det rådande ekonomiska läget. Omsättningen ökade med 5%, och lönsamheten var 9,6%. Vi fortsätter att arbeta för att uppnå våra tillväxt- och lönsamhetsmål för innevarande år. Marinmarknaderna visar vissa tecken på en återhämtning. Aktiviteten fortsatte inom offshore- och specialfartyg och de konkurrenskraftiga priserna på nybyggen samt de nya fartygens bränsleeffektivitet attraherade investeringar i handelsfartyg. Den totala orderingången var lägre än året innan, särskilt inom Power Plants där kunderna skjuter upp investeringsbesluten. Servicemarknaden har återhämtat sig något, vilket återspeglades i Services omsättning som ökade med 4%. Tack vare vår solida orderbok och stabila serviceverksamhet är våra utsikter för 2013 oförändrade.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida