Förändringar i ledningen

Marco Wirén (47), ekon.mag, har utnämnts till ekonomi- och finansdirektör och direktionsmedlem i Wärtsilä Oyj Abp från och med 1.8.2013. Han efterträder Raimo Lind som har uppnått sin avtalsenliga pensionsålder och kommer att avgå i augusti.

Ekon.mag. Christoph Vitzthum (44), direktör för Services och direktionsmedlem lämnar Wärtsilä för att bli koncernchef för Fazer-koncernen senast 15.11.2013.

Lars Hellberg (54), direktör för PowerTech och direktionsmedlem lämnar Wärtsilä för att bli koncernchef för Fortaco Group senast i mitten av december 2013.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida