Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

I juni beviljade Europeiska investeringsbanken Wärtsilä ett 10-årigt lån på 150 miljoner euro för att finansiera företagets forsknings-, utvecklings- och innovationsaktiviteter i flera europeiska länder. Med hjälp av lånet kommer Wärtsilä att fortsätta utveckla motorer och kraftverk som är renare, effektivare och tillförlitligare och som inbegriper mer automation, lägre livscykelkostnader och en bättre miljöprestanda.

Under rapportperioden beviljades Wärtsilä utsläppscertifiering av den amerikanska miljömyndigheten EPA för sina Wärtsilä 34DF-flerbränslemotorer. Certifieringen ger Wärtsilä bra möjligheter att lansera marinmotorer som kan drivas antingen med diesel eller gas på den amerikanska marknaden. En ny version av Wärtsilä 34DF-motorn lanserades i juni. Motorn har högre effekt och en bättre verkningsgrad både när den drivs med flytande bränslen och gas. Dessutom har den lägre bränsleförbrukning och bättre miljöprestanda.

Wärtsilä X40-tvåtaktsmotorn typgodkändes. Således uppfyller motorn alla klassificeringsinstituts krav. Motorn lanseras på marknaden i full skala efter sjövärdighetstestningen som pågår för närvarande.

Wärtsilä gjorde ytterligare framsteg för att typgodkänna systemen för hantering av ballastvatten. Systemet AQUARIUS EC (elektroklorering) godkändes slutgiltigt i maj 2013. Alla tester av systemet AQUARIUS UV (ultraviolett) har slutförts, och typgodkännande beviljades i december 2012.

Wärtsilä har den mest omfattande portföljen av avgasreningsreningssystem för reducering av svavelutsläpp och den längsta referenslistan på marknaden. Portföljen omfattar avgasreningssystem med öppen eller sluten cirkulation och hybridversioner. Hittills har Wärtsilä levererat eller fått beställningar på sammanlagt 61 avgasreningssystem till 30 fartyg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida