Strategiska projekt, förvärv, samföretag och utbyggnad av nätverket

Wärtsilä Yuchai Engine Co., Ltd, Wärtsiläs och Yuchai Marine Power Co. Ltd:s 50/50-samföretag, har börjat bygga en ny produktionsanläggning. Företaget kommer att tillverka medelvarviga marinmotorer, inklusive Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32 motorerna, för den allt mer dominerande kinesiska varvsindustrin. Tillverkningen väntas komma i gång under 2014. Eftersom Wärtsilä utövar kontroll av bolaget, kommer samföretagets siffror att konsolideras i koncernens siffror.

I mars meddelade Wärtsilä om etableringen av en helägd tillverkningsanläggning i Brasilien för att svara på den ökande efterfrågan, i synnerhet på offshoremarknaden. Tillverkningslokalerna bygger på ett fabrikskoncept för flera produkter för montering och testning av Wärtsiläs generatoraggregat och propulsionsprodukter. I början kommer verksamheten att fokusera på medelstora medelvarviga hjälpmotorer och styrpropellrar, men produktportföljen kan utvidgas flexibelt enligt marknadens behov. Värdet på Wärtsiläs investering är ca 20 miljoner euro, och anläggningen väntas vara fullt operativ i mitten av 2014.

Byggandet av Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:s anläggning framskrider planenligt. Den nya anläggningen väntas vara i drift under den senare hälften av 2013.

Under rapportperioden fortsatte Wärtsilä att expandera sitt servicenätverk genom att öppna en ny serviceverkstad i Niterói i Rio de Janeiro, Brasilien.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida