Ansvarsförbindelser
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Fastighetsinteckningar 28 43 28
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser 25 71 34
Totalt 53 114 62
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 690 454 433
för intressebolag 8 10 9
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 19 22 23
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 48 43 44
betalas senare 22 9 10
Totalt 786 537 518

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida