Antal anställda
1-6/2013 1-6/2012 2012
I medeltal 18 663 17 931 18 930
I slutet av rapporteringsperioden 18 620 19 161 18 887

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida