Bruttoinvesteringar
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Aktier och förvärv 5 393 402
Immateriella och materiella tillgångar 44 39 111
Totalt 49 433 513

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida