Derivatinstrumentens nominella värden
MEUR Totalt varav stängda
Ränteswappar 125
Valutaterminer 1 592 638
Valutaoptioner, köpta 115
Valutaoptioner, utfärdade 47
Totalt 1 879 638

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida