Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1-6/2013 1-6/2012 2012
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 259 826 826
Kursdifferenser -35 25 24
Förvärv 424 426
Ökning 27 13 41
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -31 -61
Minskning och omgrupperingar 10 3 5
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 231 1 259 1 259
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 470 472 472
Kursdifferenser -4 4 1
Förvärv 19 19
Ökning 17 26 70
Avskrivningar och nedskrivningar -34 -37 -78
Minskning och omgrupperingar -12 -10 -14
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 437 476 470

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida