Nyckeltal
Justerad Justerad
1-6/2013 1-6/2012 2012
Resultat per aktie (före och efter utspädning), euro 0,76 0,72 1,72
Eget kapital/aktie, euro 8,31 7,90 8,95
Soliditet, % 39,6 37,6 41,3
Nettoskuldsättningsgrad 0,40 0,50 0,32

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Nästa sida Föregående sida